Wskaźniki inflacji związane z porzuceniem Standardu Złota

Friday, December 12, 2014

Stresy i koszty związane z wojnami światowymi we wczesnej części 20 wieku spowodowały, że wiele zaangażowanych krajów takich jak Wielka Brytania zaczęło drukować pieniądze bez pokrycia w złocie….

Read More

3 metody na automatyczne wyznaczanie kierunku trendu

Friday, December 12, 2014

Read More