Wskaźniki inflacji związane z porzuceniem Standardu Złota

Stresy i koszty związane z wojnami światowymi we wczesnej części 20 wieku spowodowały, że wiele zaangażowanych krajów takich jak Wielka Brytania zaczęło drukować pieniądze bez pokrycia w złocie. Efektywnie odchodząc od Standardu Złota wywołało to efekt raczej niefortunny w postaci hiperinflacji, jak przekonały się o tym Niemcy zaraz po rozpoczęciu I Wojny Światowej.

opcje-cyfrowe

Okres hiperinflacji w Niemczech osiągnął swoje apogeum we wczesnych latach 20 XX wieku, podczas którego ich papierowa waluta była praktycznie bezwartościowa w wyniku dramatycznego nad drukowania przez rząd niemiecki a naród niemiecki cierpiał z powodu praktycznie kompletnej utraty swoich środków. Scenariusz hiperinflacji był obserwowany również w wielu innych krajach od czasu tego nieprzyjemnego okresu dla narodu niemieckiego.

W chwili, gdy fundamentalne warunki czasem się różnią, zwykły czynnik ryzyka zwykle wymaga, że naród trzyma się z dala od Standardu Złota. Jego rząd zaczyna drukować więcej pieniędzy bez twardych aktywów na ich pokrycie. W końcu ten fakt staje się oczywisty i wartość papierowej waluty uwalnia się i spada a ludzie zaczynają tracić wiarę w walutę oraz rząd, który ją emituje.

Oczywiście ten fenomen odpowiednio ilustruje, że każde obecne ryzyko pozwolenia krajom używać waluty fiducjarnej, które są tylko instrumentem papierowym symbolizującym kredyt niż posiadać twarde waluty na ich pokrycie wartościowymi aktywami jak złoto czy srebro.

System Bretton Woods

Zaraz przed zakończeniem II Wojny Światowej główne narody świata zgodził się na konferencji w Bretton Woods w 1944 do dostosowania swoich walut do wartości dolara amerykańskiego. Dolar amerykański w zamian miał dostosować swoją wartość do ceny złota na poziomie 35 dolarów za uncję.

Ten tak zwany system z Bretton Woods to system zmiennych stóp wymiany wprowadzany przez pewien okres czasu zwykle stabilnego pośród stóp wymiany głównych narodów europejskich w okresie po II wojnie światowej

Bez względu na to nawet ten system wymiany powiązany ze złotem zaczął się sypać w 1971 po tym jak dolar amerykański, oś system została usunięta ze Standardu Złota. Ten niespodziewany ruch wykonany przez późniejszego prezydenta Richarda Nixona został wykonany by stłumić spekulatywne gromadzenie złota. Jak było to widoczne w Niemczech w pewnej mniejszej skali, okres poważnej inflacji w Stanach Zjednoczonych wynikł właśnie z tego.

forex

Scenariusz dotyczący oszustw na walucie fiducjarnej

Po prostu waluta fiducjarna może być równie dobrze rozpatrywana, jako największe oszustwo w obszarze forex dokonana na ludzkości na świecie, jako, ze teraz dorośli do zaakceptowania wirtualnie bezwartościowych kawałków papieru w zamian za ich pracę, w zamian nie dostając prawdziwej wartości, jaką jest na przykład złoto. Jeśli tak, oszustwo waluty fiducjarnej zostało rozciągnięte na prawie wszystkie narody rozwinięte na świecie. Co więcej emitowanie waluty fiducjarnej pozwoliło rządom na znaczne wydawanie pieniędzy do niesamowicie śmiesznego stopnia, zwykle bez specjalnej realnej potrzeby wśród swoich obywateli. W takich krajach ekstensywne drukowanie waluty fiducjarnej i nieodparta w wyniku tego inflacja stopniowo zredukowała do zera zapędy osób do akumulowania bogactwa, jako, że wartość waluty danego narodu koniec końców spada a ceny rosną.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *