Warunki

Klient jest zobowiązany do zapewnienia jego / jej prawdziwą tożsamość, w celu korzystania z systemu płatniczego. Informacje te są wykorzystywane wyłącznie do celów weryfikacji i nie będą podawane do stron reklamowych.

Po zatwierdzeniu niniejszą umowę i udanego procesu rejestracji w systemie, użytkownik potwierdza przekazania jego danych do systemu i ich zastosowania w identyfikacji, zgłoszenia i realizacji transakcji.

Klient systemu ma prawo do zmiany swoich danych osobowych.

Klient systemu rozumie i akceptuje, że niektóre transakcje w systemie są wykonywane przez strony trzecie, takie jak nasze strony partnerskie, i że system nie jest w pełni kontrolowany.

Klient ma prawo, aby zminimalizować wykorzystanie jego danych osobowych. Klient powinien być świadomy, że minimalizując wykorzystanie danych osobowych będzie powodować zmniejszenie poziomu bezpieczeństwa jego / jej konta.